Информатор

АКТА

– Одлука о усклађиванју оснивачког акта Народног музеја Ваљево ( преузмите word документ)

– Подаци о запосленима у Народном музеју Ваљево ( преузмите word документ)

– Правилник о Организацији и Систематизацији Послова – 2018.г -(Преузми word документ)

– Измена правилника о организацији и систематизацији послова 2019.г. -(преузми word документ)

– Измена правилника о организацији и систематизацији послова март 2021.г. – -(преузми word документ)

– Измена правилника о организацији и систематизацији послова децембар 2021г.- -(преузми word документ)

 

– Статут Народног музеја Ваљево (преузмите PDF – 165KB)
– Правилник о раду Народног музеја Ваљево (преузмите PDF – 255KB)
– Стратегија 2013-2017 (преузмите PDF – 189KB)
– Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (преузмите PDF – 92KB)

– Одређено лице за заштиту података о личности (преузмите DOC)

 

ИЗВЕШТАЈИ

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

За 2023.

– Извештај о раду за 2023.  (преузми документ) 

– Извршење финансијског плана за период 01.01-31.12.2023. године  (преузми документ)

 

За 2022.

– Извештај о раду за 2022.  (Преузми документ)

– Извршење финансијског плана за период 01.01-31.12.2022. године  (преузми документ)

За 2021.

– Извештај о раду Музеја за 2021. Finansije  – (преузми документ) 

– Извештај о раду Музеја за 2021. – (преузми word документ) 

– Извештај о раду Музеја март 2021. – (преузми word документ) 

За 2020.

– Извештај о раду Музеја за 2020. – (преузми word документ) 

За 2019.

– Извештај о раду Музеја за 2019. – (преузми word документ) 

За 2018.

– Извештај о раду Музеја за 2018. – (преузми word документ) 

За 2017.
– Извештај о раду Музеја за 2017. (преузмите PDF – 344KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина 2017. (преузмите PDF – 212KB)
За 2016.
– Извештај о раду Музеја за 2016. (преузмите PDF – 273KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина 2016. (преузмите PDF – 214KB)
– Финансијски извештај за 2016. (преузмите XLS – 64KB)
За 2015
.
– Извештај о раду Музеја за 2015. (преузмите PDF – 285KB)
– Финансијски извештај за 2015. (преузмите XLS – 53KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина 2015. (преузмите PDF – 188KB)
За 2014.
– Извештај о раду Музеја за 2014. (преузмите PDF – 286KB)
– Финансијски извештај за 2014. (преузмите PDF – 144KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина 2014. (преузмите PDF – 152KB)
За 2013.
– Извештај о раду Музеја за 2013. (преузмите PDF – 222KB)
– Финансијски извештај за 2013. (преузмите PDF – 143KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина 2013. (преузмите PDF – 171KB )
За 2012.
– Извештај о раду Музеја за 2012. (преузмите PDF – 561KB)
– Финансијски извештај за 2012. (преузмите PDF – 202KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина 2012. (преузмите PDF – 163KB )
За 2011.
– Извештај о раду Музеја за 2011. (преузмите PDF – 374KB)
– Финансијски извештај за 2011. (преузмите PDF – 152KB)
– Извештај о раду у Историјском спомен комплексу Бранковина за перод јули – децембар 2011 (преузмите PDF – 364KB)
За 2010.
– Извештај о раду Музеја за 2010. (преузмите PDF – 374KB)
– Финансијски извештај за 2010. (преузмите PDF – 114KB)
За 2009.
– Извештај о раду Музеја за 2009. (преузмите PDF – 220KB)
– Финансијски извештај за 2009. (преузмите PDF – 219KB)
За 2008.
– Извештај о раду Музеја за 2008. (преузмите PDF – 350KB)
– Финансијски извештај за 2008. (преузмите PDF – 211KB)
За 2007.
– Извештај о раду Музеја за 2007. са финансијским извештајем (преузмите PDF – 397KB)

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕСЕК

– Полугодишњи пресек: јануар – јун 2016. (преузмите PDF – 274KB)
– Осмогодишњи пресек: Развој музеја 2001-2008. (преузмите PDF – 160KB)
– Полугодишњи пресек: јануар – јун 2008. (преузмите PDF – 122KB)

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА

За 2024.

 – Програм рада Народног музеја Ваљево за 2024. г. ( преузми документ)

–  Финансијски план Народног музеја Ваљево за 2024. г. (преузми документ)

 

За 2023.

– Програм рада Народног музеја Ваљево за 2023. годину( Преузми документ)

– Финансијски план за 2023. годину ( Преузми документ)

– I измена и допуна финансијског плана за 2023. годину ( Преузми документ)

– II измена и допуна финансијског плана за 2023. годину ( Преузми документ)

– III измена и допуна финансијског плана за 2023. годину ( Преузми документ)

За 2022.

– Финансијски план 2022. финансије ( Преузми документ)

– План и програм рада – (Преузми wорд документ)

За 2021.

– План и програм рада – (Преузми wорд документ)

За 2020

– План и програм рада – преузми word документ

 

За 2019

-План и програм рада – (Преузми word документ)

За 2018
– План и програм (преузмите PDF – 417KB)
За 2017
– План и програм (преузмите PDF – 378KB)
За 2016

– План и програм (преузмите PDF – 518KB)
За 2015.
– План и програм (преузмите PDF – 416KB)
За 2014.
– План и програм (преузмите PDF – 294KB)
За 2013.
– План и програм (преузмите PDF – 360KB)
За 2012.
– План и програм (преузмите PDF – 307KB)
За 2011.
– План и програм (преузмите PDF – 253KB)
За 2010.
– План и програм (преузмите PDF – 265KB)
За 2009.
– Прелиминарни план, припремљен у августу 2008.
(преузмите PDF – 415KB)
– Дефинитиван план припремљен по усвајању буџета, у фебруару 2009.
(преузмите PDF – 444KB)
– Дефинитиван финансијски план припремљен по усвајању буџета у фебруару 2009.
(преузмите PDF – 192KB)
За 2008.
– Прелиминарни план, припремљен у августу 2007.
(преузмите PDF – 358KB)
– Дефинитиван план припремљен по усвајању буџета у фебруару 2008.
(преузмите PDF – 292KB)