Организација стручног рада

1) Аквизиција

Набавка музејског материјала путем откупа, поклона и теренских истраживања

2) Конзервација и рестаурација

Заштита музејске грађе физичким и хемијским просецима

3) Документаристичка обрада

Документациона обрада музејске грађе и библиотечког и архивског материјала насталог кроз контексте рада на музејској грађи.

4) Трезорирање

Трајно чување музејске и друге пратеће грађе.

5) Јавне активности

– изложбена делатност

– редован рад са публиком

– педагошке активности

– издавачка делатност

– активности односа са јавношћу

– услужне активности

6) Научно-истраживачке активности

Своје активности Народни музеј Ваљево реализује кроз рад две категорије служби:

– Стручне службе

– за рад са збиркама и активности стручних и научних истраживачких контекста (одељења за археологију и нумизматику, историју, историју уметности и етнологију)

– за конзервацију

– за документацију

– за јавне музејске комуникације

– Техничке службе

– административне и рачуноводствене

– службе одржавања