Издања

НАПОМЕНА – без проспеката ликовних изложби и пропагандно-промотивног материјала

1959
– Радован Драшковић, ВАЉЕВСКЕ ВОДЕНИЦЕ, Ваљево, Народни музеј, Ваљево, 1959, 32.
Краћа студија о историјату познатих воденица у ваљевском крају; са тежистем на периоду 19. века; заснована превасходно на литератури, сећањима и стању на терену.

1983
-Бранко Вујовић, БРАНКОВИНА, Београд, Републички завод за заштиту споменика културе, Друштво историчара уметности Србије и Народни музеј Ваљево, 1983, 186.
Монографија о селу Бранковини, са посебним освртом на покретна и непокретна културна добра.

1984
ИСТРАЖИВАЊА 1. – ВАЉЕВСКА КОЛУБАРА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1984, 185.
Зборник прилога о етномузикологији ваљевске Колубаре.

1985
– Марија Исаиловић, ШКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1804-1918, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1985, 384.
Историјат школства у ваљевском крају; заснован превасходно на архивској грађи.
ИСТРАЖИВАЊА 2. – САОПШТЕЊА СА 6. СКУПА АРХЕОЛОГА СРБИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Српско археолошко друштво и Истраживачка станица у Петници, 1985, 192.
Зборник садржи 26 саопштења; 5 се односе на археолошка ископавања у ваљевском крају, од палеолита до средњег века.

1986
– Група аутора, ШКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1918-1985, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друштвених делатности Општине Ваљево, 1986, 360.
Историјат ваљевског школства у 20 веку.

1987
– Милорад Прелевић, РОДНА КУЋА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА У СТРУГАНИКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друштвених делатности општине Мионица, 1987, 120.
Водич за део музејске поставке у Струганику; садржи биографију Војводе Мишића рађену на основу литературе и тематску збирку фотоса.
– Мирослав Перишић, ЗАВИЧАЈ ПЕСНИКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1987, 110.
Водич музејске поставке у Десанкиној сколи у Бранковини; садржи Биографију и библиографију Десанке Максимовић, као и тематску збирку фотоса.

1988
– Бранко Лазић, ВИДОСАВА КОВАЧЕВИЋ 1889-1913, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1988, 64.
Каталог ретроспективне изложбе слика Видосаве Ковачевић; садржи биографију, библиографију и комплетан каталошки попис са фотографијама.

1989
– Марија Исаиловић, ВАЉЕВО И ОКОЛНЕ ОБЛАСТИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ,Ваљево, Народни музеј Ваљево и „Милић Ракић“, 1989, 340.
Средњевековна историја ваљевског краја; заснована на литератури, објављеним изворима и архивској грађи из дубровачког архива.
– Боривоје Маринковић, ХАЏИ РУВИМ – ПРЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕ СМИСЛА 1., Ваљево, Народни музеј Ваљево, „Милић Ракић“ и СИЗ друштвених делатности Ваљево, 1989, 402.
Прикупљени и исцрпно коментарисани записи Хаџи Рувима Нешовића из друге половине 18 века.
– Драгана Лазаревић, ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ (1914-1942), Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1989, 32.
Пригодна публикација која је пратила истоимену изложбу о народном хероју З. Јовановићу; сатоји се од краће биографије и збирке тематских фотоса.

1990
– Драгана Лазаревић, ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914/15. ГОДИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1990, 96.
Пратећа публикација за истоимену изложбу; садржи уводни део са тематском разрадом, рађен на основу архивске грађе и литературе и тематску збирку фотографија.
– Боривоје Маринковић, ХАЏИ РУВИМ – ПРЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕ СМИСЛА 2., Ваљево, Народни музеј Ваљево, „Милић Ракић“ и Фонд за финансирање културе Ваљево, 1990, 440.
Прикупљени и исцрпно коментарисани записи Хаџи Рувима Нешовића, са краја 18. и из првих година 19. века.
ИСТРАЖИВАЊА 6. – ВАЉЕВСКА КОЛУБАРА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, СИЗ за друштвене делатности општине Ваљево и „Милић Ракић“, 1990, 432.
Зборник са резултатима разноврсних етнографских истраживања на пројекту „Ваљевска Колубара“.

1991
– Бранко Лазић, БЛАГО ЦРКВЕНИХ РИЗНИЦА ШАБАЧКО-ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ, Ваљево, Православна епархија шабачко-ваљевска, Народни музеј Ваљево, Завод за заштиту споменика културе Ваљево и Музеј Јадра Лозница, 1991, 20.
Пригодна публикација која прати истоимену изложбу; састоји се од уводне разраде и каталошког пописа.
ВАЉЕВСКИ КРАЈ 1941-1942, Ваљево, Народни музеј Ваљево и одбор за обележавање пола века НОР-а, 1991, 264.
Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног у Ваљеву 1986.г.; садржи 29 излагања и дискусија..
– Драгана Лазаревић и Владимир Кривошејев, ВАЉЕВСКИ ИЗДАВАЧИ ИСТОРИЈИ ГРАДА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1991, 20.
Пратећа публикација изложбе: Књигом кроз историју ваљевског краја, садржи уводну разраду теме и попис историографских радова свих издавача из Ваљева

1993
ВАЉЕВО КРОЗ ВЕКОВЕ 1. (приредили Марија Исаиловић и Синиша Бранковић), Ваљево, Народни музеј Ваљево и Одбор за обележавање шест векова од првог писаног помена Ваљева, 1993, 574.
Хрестоматија сачињена од 27 чланака или поглавља посебних издања, распоређених по хронолошком низу, од праисторије до краја 19. века.

1994
ВАЉЕВО – ПОСТАНАК И УСПОН ГРАДСКОГ СРЕДИШТА, Ваљево, Народни музеј Ваљево и Одељење за историју Филозофског факултета у Београду, 1994, 468.
Зборник радова са истоименог научног скупа; садржи 25 излагања на теме од средњег века до другог светског рата.

1995
– Владимир Кривошејев, ВАЉЕВСКА НАХИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1995, 60.
Каталог и водич истоимене музејске поставке у згради Муселимовог конака; садржи разраду теме рађену на основу литературе, објављених и необјављених извора, као и потпун каталог, са фотосима презентираних експоната.

1996
ВАЉЕВО 1941-1945, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије, Институт за савремену историју и Војноисторијски институт, 1996, 302.
Зборник радова са истоименог научног скупа; садржи 21 излагање и догађајима у ваљевском крају током другог светског рата.

1997
ВАЉЕВО 1945-1965, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије и Институт за савремену историју, Београд 1997. 366.
Зборник саопштења са истоименог научног скупа.

1998
– Драгана Лазаревић Илић, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1998, 64.
Водич кроз историјски спомен комплекс у Бранковини. Састоји се из поглавља посвећеног познатим Бранковчанима, поглавља о објектима у оквиру комплекса и збирке пригодних фотографија.

2000
ВАЉЕВО 1914-1918, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије и Институт за савремену историју и Историјски институт САНУ, Београд 1997, 366.
Зборник саопштења са истоименог научног скупа.

2003
– Бранко Лазић, У СВЕТУ УМЕТНОСТИ – У СВЕТУ МУЗЕЈА , Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004
– Бранко Лазић, ОГЛЕДИ ИЗ МУЗЕОЛОГИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004

2004
– Владимир Кривошејев, МУСЕЛИМОВ КОНАК – ВОДИЧ И КАТАЛОГ МУЗЕЈСКИХ ПОСТАВКИ СЕЧА КНЕЗОВА И ВАЉЕВСКА НАХИЈА И ВАЉЕВЦИ У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 68
– Владимир Кривошејев МУСЕЛИМОВ КОНАК – ВОДИЧ КРОЗ МУЗЕЈСКЕ ПОСТАВКЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 24.
– Владимир Кривошејев НЕНАДОВИЋИ У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 60.
– Бранко Лазић, САВА ШУМАНОВИЋ – ПУТ И СТРАДАЊЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004
– Драгана Лазаревић Илић,  СОЛУНСКИ ФРОНТ У ОБЈЕКТИВУ РАТНОГ СЛИКАРА И ФОТОГРАФА ДРАГОЉУБА ПАВЛОВИЋА,  Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004

2006
– Гордана Марковић, ЕТНОЛОГИЈА У РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2006

2007
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ / THE THIRD DIMENSION OF THE PAST – A WIEW FROM THE FUTURE, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 32.
Двојезични водич кроз централну музејску поставку.
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ / THE THIRD DIMENSION OF THE PAST – A WIEW FROM THE FUTURE, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 46.
Проширено издање двојезичног водича кроз централну музејску поставку и поставке у Муселимовом конаку
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ  Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 38.
Издање, само на српском језику, водича кроз централну музејску поставку и поставке у Муселимовом конаку
– Јелена Ивић, ДРАГОМИР ГЛИШИЋ – 1872-1957, Ваљево, Народни музеј, 2007. 36
– Илић-Лазаревић Драгана, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 70.
Водич кроз историјски спомен комплекс у Бранковини. Састоји се из поглавља посвећеног познатим Бранковчанима, поглавља о објектима у оквиру комплекса и збирке пригодних фотографија /друго, допуњено издање/.
– Илић-Лазаревић Драгана, БРАНКОВИНА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 60.
– Владимир Кривошејев НЕНАДОВИЋИ У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 60., друго издање
– Владимир Кривошејев ВАЉЕВО У ПРОШЛОСТИ– КРАТКИ ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 80.

2008
– Владимир Кривошејев ВАЉЕВО ЗА ВАС  –  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 60.

2009
Владимир Кривошејев, МУЗЕЈИ, ПУБЛИКА, МАРКЕТИНГ – Сталне музејске поставке и Његова Висост Посетилац, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2009, 260.

-Гордана Пајић, ТЕКСТИЛНО ПОКУЋСТВО – из Етнолошке збирке Народног музеја у Ваљеву, ЦД каталог,        2009.

2012
-Гордана Пајић, Сликање иглом – вез у ваљевском крају, каталог изложбе 2012.

– Владимир Кривошејев, КУЛА НЕНАДОВИЋА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2012. /каталог сталне поставке/

– Владимир Кривошејев, ВАЉЕВО, НАСТАНАК И РАЗВОЈ ГРАДА, прилози за урбану историју од првог помена до почетка 20. века, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2012.

– Владимир Кривошејев, МУЗЕЈИ, МЕНАЏМЕНТ, ТУРИЗАМ- Ка савременом музеју од теорије до праксе, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2012. /публикација о музејском менаџменту/

-Владимир Кривошејев, ВАЉЕВО, КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ГРАДА,  Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2012. / двојезична  публикација о историјату Ваљева/

– Драгана Лазаревић Илић, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево , Народни музеј Ваљево, 2012. /водич кроз историјски спомен комплекс у Бранковини, треће допуњено издање/

– Драгана Лазаревић Илић, БРАНКОВИНА, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2012. /друго допуњено издање/

2013

– Драгана Лазаревић Илић, О ДЕСАНКИ ПЕРОМ И СЛИКОМ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2013. / каталог сталне поставке /

2015

-Драгана Лазаревић Илић, Владимир Кривошејев, ВАЉЕВО- ГРАД БОЛНИЦА 1914-1915, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2015. /каталог изложбе на српском језику/

– Dragana Lazarevic Ilic, Vladimir Krivosejev, VALJEVO- CITY- HOSPITAL1914-1915,  Valjevo , The National museum of  Valjevo, 2015. /каталог изложбе на енглеском језику/

– Драгана Лазаревић Илић, Владимир Кривошејев, ВАЉЕВО 1914- 1915 ГРАД БОЛНИЦА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2015. /каталог изложбе на српском и енглеском језику/

2016

-Гордана Пајић, Породичне и колективне светковине – примери трансформације обичаја молитви у ваљевском крају и суседним подрињским областима, каталог изложбе 2016.

филм “ Видимо се за молитву “, 2016.аутор Гордана Пајић

2017
– Гордана Пајић, Традиционални производи од шљива у исхрани западне централне Србије, каталог изложбе

филм “ Кад има шљива има свега “, 2017. аутор Гордана Пајић 2017.

-Др Александар С. Недок, ВАЉЕВО, СРПСКИ РАТНИ И ХИРУРШКИ ЦЕНТАР И ГРАД БОЛНИЦА У ЕПИЦЕНТРУ ВЕЛИКЕ ЕПИДЕМИЈЕ  1914-1915, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2017.

2018

– Драгана Лазаревић Илић, СОЛУНСКИ ФРОНТ ОЧИМА САВРЕМЕНИКА- ДНЕВНИК И ФОТОГРАФИЈЕ РАТНОГ СЛИКАРА ДРАГОЉУБА ПАВЛОВИЋА, Ваљево , Народни музеј Ваљево, 2018. /монографска студија на српском језику/

-Dragana Lazarevic Ilic,  THE SALONIKA FRONT SEEN BY THE EYES OF THE CONTEMPORARIES – DIARY AND  PHOTOGRAPHS OF THE WAR PAINTER DRAGOLJUB PAVLOVIC, Valjevo, The National museum of  Valjevo, 2018. /монографска студија на енглеском језику/

 

-Марина Ћировић, ЈЕРМЕНИ У ВАЉЕВУ- ОСТАВШТИНА ЗА БУДУЋНОСТ, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2018. /каталог изложбе/

– Гордана Пајић, КУЛТУРА ИСХРАНЕ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2018.  /публикација реализована на основу пројекта Министарства културе Републике Србије/

– Наталија Марковић, ЖЕНСКИ ГОРЊИ ОДЕВНИ ХАЉТЕЦИ АБАЏИЈСКОГ И ТЕРЗИЈСКОГ ЗАНАТА,  Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2018. /каталог изложбе/

2019

-Владимир Кривошејев, СТВОРЕНЕ ДА СВЕДОЧЕ, Фотографије др Аријуса Ван Тинховена са балканских ратишта 1912-1916, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2019. /монографска студија на српском језику /

– Vladimir Krivosejev, TAKEN TO TESTIFY, dr Arius van Tinhovens photographs taken from the Balkan battlefields (1912-1916), Valjevo,  The National museum of  Valjevo, 2019. /монографска студија на енглеском језику /

– Гордана Пајић, Наталија Марковић, Марина Ћировић, ОДРАСТАЊЕ  У НЕКОЛИКО ПРИЧА, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2019. /каталог изложбе/

2020

– Милан Веселиновић, ФОТОГРАФИЈА КАО СВЕДОЧАНСТВО ТЕРЕНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2020./каталог изложбе/

– Гордана Пајић,  ИВАЊДАНСКИ ОБИЧАЈИ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА И СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2020. /публикација је резултат истоименог пројекта који је реализован средствима Министарства културе Републике Србије/

-Драгојло Дудић, ДНЕВНИК 1941, критичко издање, приредио Бранко Матић, Ваљево,  Народни музеј Ваљево и  Историјски архив Ваљево, 2020.

-Др Коста Николић, др Немања  Девић, др Владимир Кривошејев, ВАЉЕВО ПОД ОКУПАЦИЈОМ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ, Ваљево,  Народни музеј Ваљево, 2020. /монографија и каталог сталне поставке/

2021

Ваљево, некада и сада, аутор Марина Ћировић, Ваљево Штампа: ВАЉЕВОПРИНТ, тираж: 200 ком; ISBN 978-86-84893-58-3; (12. март).

Ваљевске кафане од давнина до данашњих дана, аутор Марина Ћировић, Ваљево, 2021. Штампа: ВАЉЕВОПРИНТ, тираж: 200 ком; ISBN 978-86-84893-59-0 (14. мај).

Како замишљам небо?HOW DO I IMAGINE THE SKY?,  Хрњазовић Милан и др. Штампа: Ваљево принт, тираж: 150 примерака; ISBN 978-86-84893-60-6

(15. октобар 2021).

-Монографија „Трагом прошлости“, 70 година Народног музеја Ваљево 1951-2021, ауторски тим Народног музеја Ваљево, Ваљево 2021. Штампарија Топаловић, тираж 300 примерака, ISBN 978-86-84893-61-3; (3. децембар 2021).

Плакати изложби и догађаја у Народном музеју Ваљево током првих деценија XXI века, аутор Јелена Ивић, Ваљево 2021. Штампарија Топаловић, тираж 200 примерака, ISBN 978-86-84893-64-4; (6. децембар 2021).

Ваљево под окупацијом у Другом светском рату, II допуњено издање, аутори студије: Др Коста Николић, др Немања Девић, Др Владимир Кривошејев, Ваљево 2021. Штампа: Штампарија Топаловић, тираж: …; ISBN 978-86-84893-57-6

Кућа Ненадовића, аутори: др Владимир Кривошејев, Гордана Пајић и Наталија Марковић, Ваљево 2021, Штампа: … тираж. … ISBN 978-86-84893-62-0

Протина школа, аутор Марина Ћировић, Ваљево 2021. Штампа: .. тираж … ISBN 978-86-84893-63-7

2022

Трагом једне заборављене идеје у потрази за идентитетом града, Владимир Кривошејев, Ваљево 2022. Штампарија Топаловић, тираж 300 примерака; ISBN 978-86-84893-65-1; (11. март 2022).

Метрополис, концепција поставке и изложбе М. Хрњазовић и Ж. Виторовић, Ваљево 2022. Штампа: Топаловић, Ваљево, тираж 150 примерака; ISBN 978-86-84893-68-2; (7. новембар).

Ваљево је 1914-191 године било град – болница, а њен главни управник пуковник др Милан Пецић, аутор Владимир Кривошејев, Ваљево 1922. Публикација је реализована средствима Министарства културе и информисања РС у складу са конкурсом за финансирање пројеката из домена музејског наслеђа. Штампарија Топаловић, тираж 400 примерака;ISBN 978-86-84893-66-8; (новембар).

Разгледнице старог Ваљева из фонда Народног музеја „Ваљево“, аутор изложбе и публикације Марина Ћировић, Ваљево 2022. Штампа: Ваљевопринт, тираж 150 примерака; ISBN 978-86-84893-69-9; (децембар).

Ивањдански обичаји у Србији, зборник, уредник Гордана Пајић. Публикација је резултат истоименог пројекта који је реализован средствима Министарства културе и информисања РС. Тираж 200 примерака; ISBN 978-86-84893-70-5; (децембар).

2023

Понесимо нашу прошлост – изложба радова ученика ваљевских основних школа на тему етно мотива, аутор Наталија Марковић, Ваљево 2023; штампа Ваљевопринт, тираж 200 ком. ISBN 978-86-94893-71-2; (мај).

Трептај капи боје чисте, Данило Стојановић, каталог изложбе, јул 2023. Дизајн каталога Милан Веселиновић, штампа Ваљевопринт, тираж 100 ком.

Додирнимо наслеђе, текст проспекта Јелена Николић Лекић, фотографије Милан Веселиновић, адаптација текста на Брајево писмо Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Земун. Штампа Unixprint Ваљево, тираж 50 ком. ISBN 978-86-84893-74-3; ( децембар).

Воденичарски занату Србији, уредница Гордана Пајић. Штампа Атеље Јуреш, Чачак, тираж 200 ком. ISBN 978-86-84893-73-6; (29. децембар).

Моја територија – Тијана Марић, Лука Кликовац и Ненад Гајић, аутор каталога Милан Хрњаѕовић, дизајн Жељко Виторовић, штампа Топаловић Ваљево, тираж 150 ком. ISBN 978-96-84893-72-9 (октобар)