Одељење општих и техничких послова

Рада Милићевић

Радно место – руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Академски назив – специјалиста струковни економиста

 

Оливера Тошић

Радно место – финансијско рачуноводствени аналитичар

Академски назив – специјалиста струковни економиста

 

Милорад Тошић

Радно место – домар-мајстор одржавања

Средња стручна спрема

 

Ружица Обрадовић

Радно место – чистачица

Основно образовање

 

Сузана Пејић

Радно место – чистачица

Основно образовање