Збирке

Народни музеј Ваљево трезорира око 24.500 предмета из различитих збирки, подељених на четири музејска одељења, од којих свако има задуженог кустоса, руководиоца одељења.

Одељење за археологију и нумизматику

Одељење има око 400 инвентарисаних археолошких и око 4.000 нумизматичких предмета. Од 2007. године музеј перманентно преузима налазе са различитих истраживања која су у протекле две деценије обављале различите институције и по расположивој теренској документацији и на тај начин је у музеј ушло додатних око 10.000 предмета.
Збиркама руководи кустос Елизабета Чебашек, уз асистенцију конзерватора техничара Милана Ваеселиновића и повремено ангажованих волонтера.

Одељење за историју

Одељење за историју има  око 8.000 предмета  У току су активности поделе до сада јединствене збирке на функционалне подзбирке (оружје, одликовања, фотографије, разгледнице, архивалије, реалије…).
Збиркама руководе виши кустос Драгана Лазаревић Илић и директор, музејски саветник Владимир Кривошејев.

Одељење за историју уметности

Одељење за историју уметности има око 800 музејских предмета.
Збиркама руководи кустос Бранко Лазић

Одељење етнологије

а) етнолошка збирка која је формирана 1951. године и у њој су предмети који говоре о традиционалној култури етно географских целина Ваљевска Колубара и Подгорина, Ужичка Црна Гора и Тамнава, али и градском животу у Ваљеву на прелазу 19. и 20. века. У збирци је 1700 инвентарисаних предмета који су разврстаних у подзбирке: покућство и посуђе, привреда, кућна радиност, одевање, занати и трговина, обичаји, фотографије и документа. Руководилац збирке је Наталија Марковић, кустос етннолог.

б) збирка нематеријално културно наслеђе, формирана је 2012. године и чини је око 1000 фото и видео дигиталних записа насталих на терену, као и писана теренска грађа, а односе се на годишње обичаје, друштвени живот и занате у ваљевском крају. Руководилац збирке је Гордана Пајић, етнолог-музејски саветник.