Простор и опрема

Објекти
Народни музеј Ваљево је пуноправни, укњижени, корисник два објекта: централне зграде Народног музеја и зграде Муселимовог конака и у оба објекта су потпуно довршена и приведена у намену. Централна зграда музеја, на два нивоа, има 800 (приземље, са простором за јавне музејске комуникације – пријемна сала, 10 сала поставке галерија, музејски клуб и нус просторије) + 650 метара квадратних (спрат са три депоа, две радионице, документационо информативним центром са библиотеком, 7 канцеларија и нус просторијама). Муселимов конак, на два нивоа има 100 (подрум, са поставком) + 100 метара квадратних (приземље, са поставком и канцеларијом).

Поред тога музеј за потребе радионице за конзервацију и депоа по уговору, на дугогодишњу употребу, користи и просторе школе у Драчићу.

Од 2007. године музеју је на старање дат и простор Куле Ненадовића, који се налази у процесу грашевинских реконструкција.
Своје поставке Музеј има и у комплексу у Бранковини (објекти власништво бранковинске школе), у Мишићевој кући у Струганику (надзор и право коришћења – Туристичка организација Мионице) и у Осечини (простор Осечинске библиотеке).

Опрема
До друге половине 2002. године Музеј је своју делатност обављао уз минималну опрему.

Од друге половине 2002. године Народни музеј Ваљево је почео процес перманентне набавке неопходне опреме, тако да сада поседује умрежене компјутере у свим канцеларијама, три ласерска штампача, један ласерски колор штампач, један матрични штампач, један скенер, један мултифункционални уређај, ТВ и видео апарат, дигитални пројектор, два дигитална фото апарат, факс, комплетан разглас, као и алате комплетне приручне радионице, опрему радионице за конзервацију, опрему за складиштење и излагање музејских предмета, као и безбедносне системе.

Канцеларијска опрема коју музеј поседује је углавном стара, дотрајала и књиговодствено отписана – (столови, столице, плакари, сталаже, витрине …), али у текућој употреби.

Од значајније опреме у 2007 години је набављен део опреме за излагање у новој поставци, а 2008. године и опрема за централну климатизацију службеног дела музеја.