Гумене и пластичне играчке

Непозната девојчица, 25.10.1935. године, фото Кузман, Ваљево

 

Од друге половине XX века долази до експанзије гумених играчака. У Србији  су најпопуларније биле са ликовима из дизнијевих, цртаних филмова и бајки: Паја, Шиља, Мики Маус, Плутон, Бамбиј, Луња, Снежана и седам патуљака… Производила их је југословенска фабрика играчака Бисерка у Загребу, која је једина имала лиценцу за производњу дизнијевих јунака. Чак је и сам Walt Disney лично направио неколико варијанти својих ликова искључиво за проузводњу у Бисерки. Ручно се бојиле. Њихове играчке су се продавале у Робној кући Београд.

НМВ, Гумене играчке

Механотехника је била још једна југословенска фабрика која је производила дечије играчке од 1952. године. Најпознатија њихова играчка била је телефон, који се продавао у пару. Правио се од пластике. Функционисао је као прави. Био је повезан кабловима и могли сте телефонирати из једне собе у другу. Приликом позива, оглашавао се звоном и светлећом лампицом, која је уграђена на њему. Једино ограничење била је дужина каблова. Радио је на батерије. Механотехника је производила и електричне возове, делове за пругу и комплетну инфраструктуру за изградњу града са железничком станицом.

Телефон-Механотехника