Када је занат био златан

Реализацијом мултимедијалне изложбе Када је занат био златан, желели смо да посетиоцима свих узраста, кроз интерактивну презентацију, приближимо вештине старих аранђеловачких занатлија. Поједини стари занати су изумрли, други полако нестају, док се неки одржавају, упркос савременом начину привређивања и савременом животу.

Изложба је резултат вишегодишњих теренских истраживања старих аранђеловачких

заната (бележење казивања старих занатлија, прикупљање оригиналних Мајсторских и Калфенских писама и фотографија везаних за рад аранђеловачких занатлија, фотографисање in situ, у занатским радионицама, на вашарима и пијацама, у парку Буковичке бање где су продавали своје производе), као и научно-истраживачког рада. У оквиру теренских истраживања 2020. године, снимљено је осам занатлија које демонстрирају своје вештине пред камером, док је један снимљен 2015. године.

На изложби је представљено тринаест заната: лончарски, каменорезачки, ковачки, столарски, опанчарски, ћурчијски, абаџијски, терзијски, кројачки, воскарски, берберски, сајџијски, фотографски и пекарски (пекар и питар). Сви занати су представљени текстом и фотографијама на легендама и појединим Мајсторским писмима. Занати су, углавном, приказани кроз етнографски материјал (алат и готови производи) који је изложен у витринама. Уз помоћ електронских технологија, скенирањем обележених фотографија, покрећу се апликације на телефону или таблету, у којима се види запис процеса рада занатлија, у трајању од пар минута.

Такође, сви заинтересовани могу преузети апликацију савремено названу „Музеј за понети“, која ће им пружити увид у све сегменте изложбе Када је занат био златан, па чак и више, фотографије и документа која нису на изложби.