Воденичарски занат у Србији

Наридни музеј Ваљево је ове године  реализовао пројекат Воденичарски занат у Србији, који је финансијски подржало Министарство културе за пројекте у 2023. години. Пројектом је обухваћен истраживачки рад у ваљевском крају , али су свој допринос дали и етнолози из музеја у Чачку, Крагујевцу, Зајечару, Музеја „Старо село“Сирогојно и Музеја језика и писма у Тржићу. Резултати њиховог рада објављени су у интерактивном зборнику.

Намера нам је била да као истраживачи дамо свој допринос у документовању, презентаци и и чувању нематеријалног културног наслеђа, како би се овај занат преносио и даље. Велику помоћ у истраживању пружили су воденичари, чијим се несебичним радом и љубављу ово умеће очубало до наших дана.