ОКРУГЛИ СТО: КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ

ОКРУГЛИ СТО: КУЛТУРА СТАНОВАЊА У ВАЉЕВСКОЈ ПОДГОРИНИ
И
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ: ГОВОР ВАЉЕВСКЕ ПОДГОРИНЕ

Петак,11. 12. 2015, од 11 часова; ГалеријаНародног музеја Ваљево

ПРОГРАМ

11.00 Округли сто: Култура становања у Ваљевској Подгорини

др Владимир Кривошејев, музејски саветник, директор Народног музејау Ваљеву – Поздравна реч

Др Милан Радовановић, виши научни сарадник и директор Географскогинститута „Јован Цвијић” САНУ, Београд – ЈованЦвијић и антропогеографска истраживања

Проф. др Мато Пижурица, редовни професор Филозофског факултета уНовом Саду –  Пројекат Култура становања у Ваљевској Подгорини условенском и балканском контексту

Гордана Пајић, музејски саветник, етнолог; Народни музеј Ваљево– Културастановања кроз призму етнолошког одељења Народног музеја Ваљево

11.30 – 11.40Пауза

Доц. др Гордана Штрбац, Филозофски факултет у Новом Саду – Портал: Култура становања у ВаљевскојПодгорини

Доц. др Драгана Радовановић, научни сарадник Института за српскијезик САНУ – Кућа и окућница у ВаљевскојПодгорини

Проф. др Весна Марјановић,етнолог, редовни професор ВШССОВ у Кикинди и Нова академија уметности ЕУ – Просторнопонашање у домаћинству за време празника из годишњег циклуса обичаја

Проф. др Жарко Бошњаковић,редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду – Значај изучавања пастирске терминологије у штокавским говорима

Мр РужицаМирилов, докторанд Филозофског факултета у Новом Саду – Лексика са значењем посуда за млеко и млечне производе у српскимдијалектима

12.40 Дискусија и закључци

13.00 Промоција књигеГовор Ваљевске Подгорине

О књизи говоре:

Проф. др Мато Пижурица

Проф. др Жарко Бошњаковић

Аутор књиге доц. др Драгана Радовановић, научни сарадник