Створене да сведоче

Фотографије Др Аријуса Ван Тинховена са Балканских ратишта 1912 – 1916

галерија Народног музеја Ваљево, понедељак 23. децембар у 13 часова

изложба ће бити отворена до 20. јануара 2020.г.