Дан: 17. мај 2024.

МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ У ОБИЧАЈНОЈ ПРАКСИ – традиционални и обновљени обичаји

Годишњи циклуси, природне појаве и привређивање чврсто су повезани, и у свести наших предака стварали су слике о натприродним бићима и појавама. Циклична понављања ових појава и веровања везаних за њих, временом су створили обичаје препознатљиве за неки крај. У њима учествују представници заједнице користећи различите реквизите, поштујући одређена правила понашања, а не ретко они […]

Read more