Дан: 9. јуна 2020.

Сеоске славе заветине

Обичаји сеоске славе, молитве или заветине, веома су стари, а временом се везују за велике хришћанске празнике. Истраживачи наше народне културе ове обичаје сврставају у групу верских обичаја. Обележавање ових светковина протиче у празничној атмосфери, коју карактерише осећање свечаности, весеља, одлагање свакодневних послова, заједништво, било да је реч о прошлом или садашњем времену. Зато су […]

Read more