Одељење општих и техничких послова

Рада Милићевић
Радно место – шеф рачуноводства
Послови које обавља – широк спектар административних послова
Школска спрема – специјалиста струковни економиста

Оливера Тошић
Радно место – рачунополагач
Послови које обавља – послови рачунополагача и асистенција шефу рачуноводства.
Школска спрема – специјалиста струковни економиста

Милорад Тошић
Радно место – домар музеја, положен противпожарним курс
Послови које обавља – противпожарна заштита и широк спектар различитих техничких послова

Ружица Обрадовић
Радно место – спремачица,
Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова

Сузана Пејић
Радно место – спремачица,
Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова

Музејско одељење Осечина

Милан Петровић на замени  за (Светозар Гачић  – кустос координатор)
Радно место – сарадник у музејско одељењу