Издања

НАПОМЕНА – без проспеката ликовних излозби и пропагандно-промотивног материјала

1959
– Радован Драшковић, ВАЉЕВСКЕ ВОДЕНИЦЕ, Ваљево, Народни музеј, Ваљево, 1959, 32.
Краца студија о историјату познатих воденица у ваљевском крају; са тезистем на периоду 19. века; заснована превасходно на литератури, сецањима и стању на терену.

1983
-Бранко Вујовић, БРАНКОВИНА, Београд, Републички завод за заститу споменика културе, Друство историцара уметности Србије и Народни музеј Ваљево, 1983, 186.
Монографија о селу Бранковини, са посебним освртом на покретна и непокретна културна добра.

1984
ИСТРАЖИВАЊА 1. – ВАЉЕВСКА КОЛУБАРА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1984, 185.
Зборник прилога о етномузикологији ваљевске Колубаре.

1985
– Марија Исаиловић, ШКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1804-1918, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1985, 384.
Историјат школства у ваљевском крају; заснован превасходно на архивској градју.
– ИСТРАЗИВАЊА 2. – САОПШТЕЊА СА 6. СКУПА АРХЕОЛОГА СРБИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Српско археолошко друштво и Истраживачка станица у Петници, 1985, 192.
Зборник садржи 26 саопштења; 5 се односе на археолошка ископавања у ваљевском крају, од палеолита до средњег века.

1986
– Група аутора, ШКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1918-1985, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друствених делатности Општине Ваљево, 1986, 360.
Историјат ваљевског школства у 20 веку.

1987
– Милорад Прелевић, РОДНА КУЋА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА У СТРУГАНИКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друштвених делатности општине Мионица, 1987, 120.
Водич за део музејске поставке у Струганику; садржи биографију Војводе Мишића рађену на основу литературе и тематску збирку фотоса.
– Мирослав Перишић, ЗАВИЧАЈ ПЕСНИКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1987, 110.
Водич музејске поставке у Десанкиној сколи у Бранковини; садржи Биографију и библиографију Десанке Максимовић, као и тематску збирку фотоса.

1988
– Бранко Лазић, ВИДОСАВА КОВАЧЕВИЋ 1889-1913, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1988, 64.
Каталог ретроспективне изложбе слика Видосаве Ковацевић; садрзи биографију, библиографију и комплетан каталошки попис са фотографијама.

1989
– Марија Исаиловић, ВАЉЕВО И ОКОЛНЕ ОБЛАСТИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ,Ваљево, Народни музеј Ваљево и „Милић Ракић“, 1989, 340.
Средњевековна историја ваљевског краја; заснована на литератури, објављеним изворима и архивској грађи из дубровачког архива.
– Боривоје Маринковић, ХАЏИ РУВИМ – ПРЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕ СМИСЛА 1., Ваљево, Народни музеј Ваљево, „Милић Ракић“ и СИЗ друштвених делатности Ваљево, 1989, 402.
Прикупљени и исцрпно коментарисани записи Хаџи Рувима Нешовића из друге половине 18 века.
– Драгана Лазаревић, ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ (1914-1942), Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1989, 32.
Пригодна публикација која је пратила истоимену изложбу о народном хероју З. Јовановићу; сатоји се од краће биографије и збирке тематских фотоса.

1990
– Драгана Лазаревић, ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914/15. ГОДИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1990, 96.
Пратећа публикација за истоимену излозбу; садржи уводни део са тематском разрадом, рађен на основу архивске грађе и литературе и тематску збирку фотографија.
– Боривоје Маринковић, ХАЏИ РУВИМ – ПРЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕ СМИСЛА 2., Ваљево, Народни музеј Ваљево, „Милић Ракић“ и Фонд за финансирање културе Ваљево, 1990, 440.
Прикупљени и исцрпно коментарисани записи Хаџи Рувима Нешовића, са краја 18. и из првих година 19. века.
ИСТРАЖИВАЊА 6. – ВАЉЕВСКА КОЛУБАРА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, СИЗ за друствене делатности општине Ваљево и „Милић Ракић“, 1990, 432.
Зборник са резултатима разноврсних етнографских истраживања на пројекту „Ваљевска Колубара“.

1991
– Бранко Лазић, БЛАГО ЦРКВЕНИХ РИЗНИЦА ШАБАЧКО_ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ, Ваљево, Православна епархија шабачко-ваљевска, Народни музеј Ваљево, Завод за заштиту споменика културе Ваљево и Музеј Јадра Лозница, 1991, 20.
Пригодна публикација која прати истоимену изложбу; састоји се од уводне разраде и каталошког пописа.
ВАЉЕВСКИ КРАЈ 1941-1942, Ваљево, Народни музеј Ваљево и одбор за обележавање пола века НОР-а, 1991, 264.
Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног у Ваљеву 1986.г.; садржи 29 излагања и дискусија..
– Драгана Лазаревић и Владимир Кривошејев, ВАЉЕВСКИ ИЗДАВАЧИ ИСТОРИЈИ ГРАДА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1991, 20.
Пратећа публикација изложбе: Књигом кроз историју ваљевског краја, садржи уводну разраду теме и попис историографских радова свих издавача из Ваљева

1993
ВАЉЕВО КРОЗ ВЕКОВЕ 1. (приредили Марија Исаиловић и Синиша Бранковић), Ваљево, Народни музеј Ваљево и Одбор за обележавање шест векова од првог писаног помена Ваљева, 1993, 574.
Хрестоматија сачињена од 27 чланака или поглавља посебних издања, распоређених по хронолошком низу, од праисторије до краја 19. века.

1994
ВАЉЕВО – ПОСТАНАК И УСПОН ГРАДСКОГ СРЕДИШТА, Ваљево, Народни музеј Ваљево и Одељење за историју Филозофског факултета у Београду, 1994, 468.
Зборник радова са истоименог научног скупа; садржи 25 излагања на теме од средњег века до другог светског рата.

1995
– Владимир Кривошејев, ВАЉЕВСКА НАХИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1995, 60.
Каталог и водич истоимене музејске поставке у згради Муселимовог конака; садржи разраду теме рађену на основу литературе, објављених и необјављених извора, као и потпун каталог, са фотосима презентираних експоната.

1996
ВАЉЕВО 1941-1945, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије, Институт за савремену историју и Војноисторијски институт, 1996, 302.
Зборник радова са истоименог научног скупа; садржи 21 излагање и догађајима у ваљевском крају током другог светског рата.

1997
ВАЉЕВО 1945-1965, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије и Институт за савремену историју, Београд 1997. 366.
Зборник саопштења са истоименог научног скупа.

1998
– Драгана Лазаревић Илић, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1998, 64.
Водич кроз историјски спомен комплекс у Бранковини. Састоји се из поглавља посвећеног познатим Бранковчанима, поглавља о објектима у оквиру комплекса и збирке пригодних фотографија.

2000
ВАЉЕВО 1914-1918, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије и Институт за савремену историју и Историјски институт САНУ, Београд 1997, 366.
Зборник саопштења са истоименог научног скупа.

2003
– Бранко Лазић, У СВЕТУ УМЕТНОСТИ – У СВЕТУ МУЗЕЈА , Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004
– Бранко Лазић, ОГЛЕДИ ИЗ МУЗЕОЛОГИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004

2004
– Владимир Кривошејев, МУСЕЛИМОВ КОНАК – ВОДИЧ И КАТАЛОГ МУЗЕЈСКИХ ПОСТАВКИ СЕЧА КНЕЗОВА И ВАЉЕВСКА НАХИЈА И ВАЉЕВЦИ У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 68
– Владимир Кривошејев МУСЕЛИМОВ КОНАК – ВОДИЧ КРОЗ МУЗЕЈСКЕ ПОСТАВКЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 24.
– Владимир Кривошејев НЕНАДОВИЋИ У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 60.
– Бранко Лазић, САВА ШУМАНОВИЋ – ПУТ И СТРАДАЊЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004
– Драгана Лазаревић Илић,  СОЛУНСКИ ФРОНТ У ОБЈЕКТИВУ РАТНОГ СЛИКАРА И ФОТОГРАФА ДРАГОЉУБА ПАВЛОВИЋА,  Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004

2006
– Гордана Марковић, ЕТНОЛОГИЈА У РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2006

2007
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ / THE THIRD DIMENSION OF THE PAST – A WIEW FROM THE FUTURE, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 32.
Двојезични водич кроз централну музејску поставку.
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ / THE THIRD DIMENSION OF THE PAST – A WIEW FROM THE FUTURE, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 46.
Проширено издање двојезичног водича кроз централну музејску поставку и поставке у Муселимовом конаку
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ  Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 38.
Издање, само на српском језику, водича кроз централну музејску поставку и поставке у Муселимовом конаку
– Јелена Ивић, ДРАГОМИР ГЛИШИЋ – 1872-1957, Ваљево, Народни музеј, 2007. 36
– Илић-Лазаревић Драгана, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 70.
Водич кроз историјски спомен комплекс у Бранковини. Састоји се из поглавља посвећеног познатим Бранковчанима, поглавља о објектима у оквиру комплекса и збирке пригодних фотографија /друго, допуњено издање/.
– Илић-Лазаревић Драгана, БРАНКОВИНА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 60.
– Владимир Кривошејев НЕНАДОВИЋИ У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 60.
– Владимир Кривошејев ВАЉЕВО У ПРОШЛОСТИ– КРАТКИ ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 80.

2008
– Владимир Кривошејев ВАЉЕВО ЗА ВАС  –  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 60.

2009
Владимир Кривошејев, МУЗЕЈИ, ПУБЛИКА, МАРКЕТИНГ – Сталне музејске поставке и Његова Висост Посетилац, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2009, 260.

-Гордана Пајић, ТЕКСТИЛНО ПОКУЋСТВО – из Етнолошке збирке Народног музеја у Ваљеву, ЦД каталог,        2009.

2012
-Гордана Пајић, Сликање иглом – вез у ваљевском крају, каталог изложбе 2012.

2016
-Гордана Пајић, Породичне и колективне светковине – примери трансформације обичаја молитви у ваљевском крају и суседним подрињским областима, каталог изложбе 2016.

филм “ Видимо се за молитву “, 2016.аутор Гордана Пајић

2017
– Гордана Пајић, Традиционални производи од шљива у исхрани западне централне Србије, каталог изложбе

филм “ Кад има шљива има свега “, 2017. аутор Гордана Пајић 2017.