Сеча кнезова – Муселимов конак

Инфо

Муселимов конак, подигнут у 18. веку, је најстарија сачувана зграда у Ваљеву и у своје време је био део већег комплекса административних зграда у центру вароши. Међутим, основни историјски значај конака се огледа у чињеници да је то једини материјални остатак у Србији директно везан за сечу кнезова, као непосредни повод Српске револуције, будући да су у подруму Конака почетком 1804. године, били затворени ваљевски кнезови Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин и одатле су 4. фебруара изведени на губилиште, да би потом њихове главе биле јавно истакнуте на крову ове зграде. Тих дана је широм Србије посечено више десетина највиђенијих људи, али због угледа и улоге коју су у предустаничким догађа¬јима имали, Алекса и Илија су постали симболи сече кнезова, а Муселимов конак је у традицији народа западне Србије запамћен као место где је, после последње ноћи кнезова, почело да свиће јутро слободе.

Данас се у Конаку  налазе две сталне музејске поставке. У  подруму у коме су били заточени Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин посетиоци могу да обиђу изложбу  ”Сеча кнезова”,  а у приземљу ”Ваљевска нахија и Ваљевци у Првом и Другом српском устанку.

Фото галерија

Видео