Одељења стручних послова

ДИРЕКТОР:

 Јелена Николић Лекић

Радно место – директор

Академски назив –  мастер економиста, смер менаџмент у култури

Стручно звање – кустос

 

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ:

Милена Ђуричић

Радно место – секретар установе

Академски назив – дипломирани правник

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНИ РАД СА МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА:

Владимир Кривошејев

Академски назив –дипломирани историчар

Виши академско научни назив- доктор наука о менамџменту у култури

Стручно звање- музејски саветник

Радно место- музејски саветник историјских збирки, милитарија,знамења и реалија

 

Марина Ћировић

Академски назив – дипломирани историчар

Стручно звање – кустос историчар

Радно место – кустос  историјских збирки архивалија

 

Александар Ђурђевић

Академски назив – мастер историчар

Стручно звање – кустос историчар

Радно место – кустос  историјских збирки фотографија, разгледница и историјско-меморијалне збирке Десанке Максимовић

 

Гордана Пајић

Академски назив – дипломирани етнолог

Стручно звање – музејски саветник

Радно место – музејски саветник  за нематеријално  наслеђе

 

Наталија Марковић

Академски назив – дипломирани етнолог – антрополог

Стручно звање – кустос

Радно место – кустос етнолошких збирки

 

Ђорђе Ђенић

Академски назив – дипломирани археолог

Стручно звање – кустос

Радно место – кустос археолог за праисторијске збирке

 

Бранко Лазић

Академски назив – дипломирани историчар уметности

Стручно звање – кустос

Радно место – кустос збирки историје уметности

 

Јелена Ивић

Академски назив – дипломирани историчар уметности

Стручно звање – кустос

Радно место –музејски документариста за централну музејску документацију и библиотеку

 

Милан Веселиновић

Средња стручна спрема (сертификат за конзервацију)

Радно место –  музејски техничар

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНИ РАД СА ПУБЛИКОМ:

 Светлана Марковић,

Академски назив – дипломирани  географ – туризмолог

Стручно звање – кустос

Радно место – музејски едукатор

 

Душица Богдановић Секулић

Стручно звање – водич у музејској делатности

Радно место – водич

Средње образовање

 

Александар Митровић

Стручно звање – водич у музејској делатности

Радно место – водич

Средње образовање

 

Иван Ступар

Стручно звање – водич у музејској делатности

Радно место – водич

Средње образовање

 

Зоран Божић

Стручно звање – водич у музејској делатности

Радно место – водич

Средње образовање

 

Јелена Патијаревић

Стручно звање – водич у музејској делатности

Радно место – водич

Средње образовање