Дан: 26. маја 2020.

ОДЕВАЊЕ ДЕЦЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ

У процесу одрастања важно место има одевање деце. Дечја одећа је претрпела еволуцију и прилагођавала се потребама корисника, али и друштвеним и културним утицајима. У прошлости су биле много јасније границе између одевања деце и одраслих, а одећа деце не ретко говорила је и о њиховој улози у породици и друштву. Процес одрастања и преласка […]

Read more