ПОНЕСИМО НАШУ ПРОШЛОСТ – изложба радова ученика ваљевских основних школа на тему етно мотива


Развој културних потреба код деце важан је процес који почиње веома рано, и
наставља се током целог живота. Познато је да култура и уметност врше значајан
утицај на обликовање и развој личности, креативности, емпатије, разумевања, као и на
развој социјалних вештина код деце. Такође утиче на формирање вредносних и
критичких судова, развијајући осећај припадности заједници и разумевању сопственог
идентитета. Стога је важно да се управо популацији у овом узрасту прилагоде
едукативни програми и омогуће квалитетни садржаји везани за очување културног
наслеђа и традиције. Овакви садржаји пре свега морају бити разумљиви и
интересантни, али уједно и подстицајни за усвајање нових знања и вештина.
Због велике одговорности образовних и културних институција усмерених ка
деци и младима, важно је радити на успостављању системског повезивања установа
културе и образовања. Модели сарадње, односе се, не само на посете музеју, већ и на
укључивање младих у продукцији и презентацији културних садржаја, како из области
очувања и баштињења културног наслеђа, тако и из области савременог стваралаштва.
Народни музеј Ваљево је током марта и априла 2023. године организовао
етнолошко-ликовну радионицу под називом „Етно мотиви“. Учесници ове радионице
упознали су се са елементима културног наслеђа више етногеографских целина на
територији Србије. Радионица је била интерактивна и укључивала је предавања и
презентације које су ученицима пружала могућност да се укључе у процес учења и
истраживања, те да се остваре као ствараоци кроз сопствени креативни израз.
Учесници радионица су били ученици основних школа из нашег града, који
похађају други циклус основношколског образовања (од петог до осмог разреда).
Ученици су имали прилику да истраже музејске збирке одевног и кућног
текстила, као и да се упознају са етно мотивима који се налазе на њима. Кустос етнолог
одржао им је предавање о епохама, начинима израде, украшавању и коришћењу ових
традиционалних текстилних предмета.
Употребни и одевни предмети израђивани су различитим техникама ткања, а
геометријски, вегетабилни, зооморфни и антропоморфни мотиви извођени су са веома
богатим колоритом техникама веза и уткивања.
Етно мотиви дело су народних уметника, који су инспирацију налазили у
природи и историјском наслеђу. Временом су ови мотиви постали део идентитета једне
заједнице (етно-географског простора), а савремени уметници су у њима налазили
инспирацију за свој дизајн. Често су коришћени у дизајну одеће, текстила, накита,
керамике, намештаја, таписерија и других предмета, тако да се и на тај начин, кроз
радове савремених стваралаца, сачувао овај сегмент традиционалног културног
наслеђа.
Инспирисани етно мотивима са којима су се упознали током ових презентација,
деца су креирала сопствена уметничка дела. Била је то сјајна прилика за ученике да
изразе своју креативност и покажу сопствене вештине кроз ликовно стваралаштво, али
и начин да се прошлост (етнолошко наслеђе) носи и преноси на нове генерације.

Наталија Марковић