О ШИК ШАЈКАЧИ

О Шик Шајкачи – Креативна инсталација

Загорка Стојановић

галерија Народног музеја Ваљево

07. маја – 14 маја 2019. године