Флаута у Музеју

„Флаута у Музеју“ – музичко вече ученика флауте МШ „Живорад Грбић“
Галерија Народног музеја Ваљево, 17. новембар, 19.30 часова