Дан: 13. април 2020.

Друштвено васпитање

Улога друштва у васпитању деце почива на основама које су постављене у породици, а остварује се кроз различите организоване процесе у оквиру удружења и институција. У Србији је још 1879. године основано Друштво за потпомагање и васпитање сиротне и напуштене деце. У васпитању деце учествовали су многи и надограђивали су оно што су деца понела […]

Read more