ДИРЕКТОР

др Владимир Кривошејев
Радно место – директор,
Послови које обавља – директор, уредник, кустос историчар (руководилац дела историјских збирки) и ПР менаџер
Академско звање – дипломирани историчар
Научно звање – доктор менаџмента културе, магистар културолошких наука
Стручно звање – музејски саветник

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНИ РАД СА МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА

Драгана Лазаревић Илић
Радно место – кустос историчар
Послови које обавља –  руководилац дела историјских збирки.
Академско звање – дипломирани историчар
Стручно звање – музејски саветник

Елизабета Чебашек
Радно место – кустос археолог
Послови које обавља –  руководилац археолошких збирки и нумизматичке збирке
Академско звање – дипломирани археолог
Стручно звање – кустос

Бранко Лазић
Радно место – кустос историчар уметности
Послови које обавља –  руководилац уметничких збирки
Академско звање – дипломирани историчар уметности
Стручно звање – кустос

Боривоје Пантић
Радно место – кустос етнолог
Послови које обавља –  руководилац етнографских збирки и технички организатор програма
Академско звање – дипломирани етнолог
Стручно звање – кустос

Гордана Пајић
Радно место – кустос документалиста
Послови које обавља –  вођење свих централних документација и активан рад и на делу послова са етнографском збирком.
Академско звање – дипломирани етнолог
Стручно звање – музејски саветник

Милан Веселиновић
Радно место – конзерватор техничар
Послови које обавља –  конзерваторски послови, фотографисање, асистенције кустосу археологу
Школска спрема – гимназија, (положен курс конзервације и апсолвент археологије)
Стручно звање – конзерватор техничар

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНИ РАД СА ПУБЛИКОМ

Јелена Ивић
Радно место – кустос педагог
Послови које обавља –  рад са школском популацијом из Ваљева, вођење стручне библиотеке, хемеротеке и летописа музеја
Академско звање – дипломирани историчар уметности
Стручно звање – кустос

Јелена Николић Лекић
Радно место – кустос педагог
Послови које обавља –  организатор програма и портпарол Музеја, и рад са посетиоцима
Академско звање – дипломирани менаџер
Стручно звање – кустос

Јелена Николић Лекић
Радно место – кустос педагог
Послови које обавља –  организација рада са туристима, рад са посетиоцима
Академско звање – дипломирани туризмолог
Стручно звање – кустос

Душица Боградновић Секулић
Радно место – водич сталне поставке у Муселимовом конаку
Послови које обавља –  широк спектар послова у раду са музејском публиком у поставкама у Муселимовом конаку
Школска спрема – гимназија
Стручно звање – музејски водич

Александар Митровић
Радно место – водич у Галерији
Послови које обавља –  широк спектар послова у раду са музејском публиком у галерији послови водича, послови музејског техничара (постављање и скидање изложби, рад са техником, контрола видео надзора, техничка помоћ у реализацији различитих јавних и интерних програксих активности)
Школска спрема – средња стручна спрема (студент агрономије)
Стручно звање – музејски водич

Наталија Марковић
Радно место – водич у централној поставци
Послови које обавља –  широк спектар послова у раду са музејском публиком централној поставци, асистенција у реализацији програма)
Школска спрема – гимназија (студент етнологије)
Стручно звање – музејски водич