НАПОМЕНА – без проспеката ликовних излозби и пропагандно-промотивног материјала

1959
– Радован Драшковић, ВАЉЕВСКЕ ВОДЕНИЦЕ, Ваљево, Народни музеј, Ваљево, 1959, 32.
Краца студија о историјату познатих воденица у ваљевском крају; са тезистем на периоду 19. века; заснована превасходно на литератури, сецањима и стању на терену.

1983
-Бранко Вујовић, БРАНКОВИНА, Београд, Републички завод за заститу споменика културе, Друство историцара уметности Србије и Народни музеј Ваљево, 1983, 186.
Монографија о селу Бранковини, са посебним освртом на покретна и непокретна културна добра.

1984
– ИСТРАЗИВАЊА 1. – ВАЉЕВСКА КОЛУБАРА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1984, 185.
Зборник прилога о етномузикологији ваљевске Колубаре.

1985
– Марија Исаиловић, СКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1804-1918, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1985, 384.
Историјат сколства у ваљевском крају; заснован превасходно на архивској градју.
– ИСТРАЗИВАЊА 2. – САОПШТЕЊА СА 6. СКУПА АРХЕОЛОГА СРБИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Српско археолоско друство и Истразивацка станица у Петници, 1985, 192.
Зборник садржи 26 саопштења; 5 се односе на археолоска ископавања у ваљевском крају, од палеолита до средњег века.

1986
– Група аутора, СКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1918-1985, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друствених делатности Опстине Ваљево, 1986, 360.
Историјат ваљевског сколства у 20 веку.

1987
– Милорад Прелевиц, РОДНА КУЦА ВОЈВОДЕ ЗИВОИНА МИСИЦА У СТРУГАНИКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друствених делатности опстине Мионица, 1987, 120.
Водиц за део музејске поставке у Струганику; садрзи биографију Војводе Мисица радјену на основу литературе и тематску збирку фотоса.
– Мирослав Перисиц, ЗАВИЦАЈ ПЕСНИКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1987, 110.
Водиц музејске поставке у Десанкиној сколи у Бранковини; садрзи Биографију и библиографију Десанке Максимовиц, као и тематску збирку фотоса.

1988
– Бранко Лазић, ВИДОСАВА КОВАЦЕВИЦ 1889-1913, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1988, 64.
Каталог ретроспективне излозбе слика Видосаве Ковацевиц; садрзи биографију, библиографију и комплетан каталоски попис са фотографијама.

1989
– Марија Исаиловиц, ВАЉЕВО И ОКОЛНЕ ОБЛАСТИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ,Ваљево, Народни музеј Ваљево и „Милиц Ракиц“, 1989, 340.
Средњевековна историја ваљевског краја; заснована на литератури, објављеним изворима и архивској градји из дубровацког архива.
– Боривоје Маринковиц, ХАДЗИ РУВИМ – ПРЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕ СМИСЛА 1., Ваљево, Народни музеј Ваљево, „Милиц Ракиц“ и СИЗ друствених делатности Ваљево, 1989, 402.
Прикупљени и исцрпно коментарисани записи Хадзи Рувима Несковица из друге половине 18 века.
– Драгана Лазаревиц, ЗИКИЦА ЈОВАНОВИЦ СПАНАЦ 81914-1942), Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1989, 32.
Пригодна публикација која је пратила истоимену излозбу о народном хероју З. Јовановицу; сатоји се од краце биографије и збирке тематских фотоса.

1990
– Драгана Лазаревиц, ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914/15. ГОДИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1990, 96.
Пратеца публикација за истоимену излозбу; садрзи уводни део са тематском разрадом, радјен на основу архивске градје и литературе и тематску збирку фотографија.
– Боривоје Маринковиц, ХАДЗИ РУВИМ – ПРЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕ СИСЛА 2., Ваљево, Народни музеј Ваљево, „Милиц Ракиц“ и Фонд за финансирање културе Ваљево, 1990, 440.
Прикупљени и исцрпно коментарисани записи Хадзи Рувима Несковица, са краја 18. и из првих година 19. века.
– ИСТРАЗИВАЊА 6. – ВАЉЕВСКА КОЛУБАРА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, СИЗ за друствене делатности опстине Ваљево и „Милиц Ракиц“, 1990, 432.
Зборник са резултатима разноврсних етнографских истразивања на пројекту „Ваљевска Колубара“.

1991
– Бранко Лазиц, БЛАГО ЦРКВЕНИХ РИЗНИЦА САБАЦКО_ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ, Ваљево, Православна епархија сабацко-ваљевска, Народни музеј Ваљево, Завод за заститу споменика културе Ваљево и Музеј Јадра Лозница, 1991, 20.
Пригодна публикација која прати истоимену излозбу; састоји се од уводне разраде и каталоског пописа.
– ВАЉЕВСКИ КРАЈ 1941-1942, Ваљево, Народни музеј Ваљево и одбор за обелезавање пола века НОР-а, 1991, 264.
Зборник радова са истоименог науцног скупа одрзаног у Ваљеву 1986.г.; садрзи 29 излагања и дискусија..
– Драгана Лазаревиц и Владимир Кривосејев, ВАЉЕВСКИ ИЗДАВАЦИ ИСТОРИЈИ ГРАДА, Ваљеви, Народни музеј Ваљево, 1991, 20.
Пратеца публикација излозбе: Књигом кроз историју ваљевског краја, садрзи уводну разраду теме и попис историографских радова свих издаваца из Ваљева

1993
– ВАЉЕВО КРОЗ ВЕКОВЕ 1. (приредили Марија Исаиловиц и Синиса Бранковиц), Ваљево, Народни музеј Ваљево и Одбор за обелезавање сест векова од првог писаног помена Ваљева, 1993, 574.
Хрестоматија сацињена од 27 цланака или поглавља посебних издања, распоредјених по хронолоском низу, од праисторије до краја 19. века.

1994
– ВАЉЕВО – ПОСТАНАК И УСПОН ГРАДСКОГ СРЕДИСТА, Ваљево, Народни музеј Ваљево и Одељење за историју Филозофског факултета у Београду, 1994, 468.
Зборник радова са истоименог науцног скупа; садрзи 25 излагања на теме од средњег века до другог светског рата.

1995
– Владимир Кривошејев, ВАЉЕВСКА НАХИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1995, 60.
Каталог и водиц истоимене музејске поставке у згради Муселимовог конака; садрзи разраду теме радјену на основу литературе, оњављених и необјављених извора, као и потпун каталог, са фотосима презентираних експоната.

1996
– ВАЉЕВО 1941-1945, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије, Институт за савремену историју и Војноисторијски институт, 1996, 302.
Зборник радова са истоименог науцног скупа; садрзи 21 излагање и догадјајима у ваљевском крају током другог светског рата.

1997
– ВАЉЕВО 1945-1965, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије и Институт за савремену историју, Београд 1997. 366.
Зборник саопстења са истоименог науцног скупа.

1998
– Драгана Лазаревиц Илиц, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1998, 64.
Водиц кроз историјски спомен комплекс у Бранковини. Састоји се из поглавља посвеценог познатим Бранковцанима, поглавља о објектима у оквиру комплекса и збирке пригодних фотографија.

2000
– ВАЉЕВО 1914-1918, Ваљево, Народни музеј Ваљево, Институт за новију историју Србије и Институт за савремену историју и Историјски институт САНУ, Београд 1997, 366.
Зборник саопстења са истоименог науцног скупа.

2003
– Бранко Лазић, У СВЕТУ УМЕТНОСТИ – У СВЕТУ МУЗЕЈА , Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004
– Бранко Лазић, ОГЛЕДИ ИЗ МУЗЕОЛОГИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004

2004
– Владимир Кривошејев, МУСЕЛИМОВ КОНАК – ВОДИЧ И КАТАЛОГ МУЗЕЈСКИХ ПОСТАВКИ СЕЧА КНЕЗОВА И ВАЉЕВСКА НАХИЈА И ВАЉЕВЦИ У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 68
– Владимир Кривошејев МУСЕЛИМОВ КОНАК – ВОДИЧ КРОЗ МУЗЕЈСКЕ ПОСТАВКЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 24.
– Владимир Кривошејев НЕНАДОВИЋИ У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 60.
– Бранко Лазић, САВА ШУМАНОВИЋ – ПУТ И СТРАДАЊЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004
– Драгана Лазаревић Илић,  СОЛУНСКИ ФРОНТ У ОБЈЕКТИВУ РАТНОГ СЛИКАРА И ФОТОГРАФА ДРАГОЉУБА ПАВЛОВИЋА,  Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004

2006
– Гордана Марковић, ЕТНОЛОГИЈА У РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2006

2007
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ / THE THIRD DIMENSION OF THE PAST – A WIEW FROM THE FUTURE, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 32.
Двојезични водич кроз централну музејску поставку.
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ / THE THIRD DIMENSION OF THE PAST – A WIEW FROM THE FUTURE, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 46.
Проширено издање двојезичног водича кроз централну музејску поставку и поставке у Муселимовом конаку
– г.а. ТРЕЋА ДИМЕНЗИЈА ПРОШЛОСТИ – ПОГЛЕД ИЗ БУДУЋНОСТИ  Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 38.
Издање, само на српском језику, водича кроз централну музејску поставку и поставке у Муселимовом конаку
– Јелена Ивић, ДРАГОМИР ГЛИШИЋ – 1872-1957, Ваљево, Народни музеј, 2007. 36
– Илиц-Лазаревиц Драгана, ЗНАМЕНИТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 70.
Водиц кроз историјски спомен комплекс у Бранковини. Састоји се из поглавља посвеценог познатим Бранковцанима, поглавља о објектима у оквиру комплекса и збирке пригодних фотографија /дуго, допуњено издање/.
– Илиц-Лазаревиц Драгана, БРАНКОВИНА, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 60.
– Владимир Кривошејев НЕНАДОВИЋИ У СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 60.
– Владимир Кривошејев ВАЉЕВО У ПРОШЛОСТИ– КРАТКИ ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2007, 80.

2008
– Владимир Кривошејев ВАЉЕВО ЗА ВАС  –  КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2004, 60.

2009
Владимир Кривошејев, МУЗЕЈИ, ПУБЛИКА, МАРКЕТИНГ – Сталне музејске поставке и Његова Висост Посетилац, Ваљево, Народни музеј Ваљево, 2009, 260.