Народни музеј Ваљево трезорира око 24.500 предмета из различитих збирки, подељених на четири музејска одељења, од којих свако има задуженог кустоса, руководиоца одељења.

Одељење за археологију и нумизматику
Одељење има око 400 инвентарисаних археолошких и око 4.000 нумизматичких предмета. Од 2007. године музеј перманентно преузима налазе са различитих истраживања која су у протекле две деценије обављале различите институције и по расположивој теренској документацији и на тај начин је у музеј ушло додатних око 10.000 предмета.
Збиркама руководи кустос Елизабета Чебашек, уз асистенцију конзерватора техничара Милана Ваеселиновића и повремено ангажованих волонтера.

Одељење за историју
Одељење за историју има  око 8.000 предмета  У току су активности поделе до сада јединствене збирке на функционалне подзбирке (оружје, одликовања, фотографије, разгледнице, архивалије, реалије…).
Збиркама руководе виши кустос Драгана Лазаревић Илић и директор, музејски саветник Владимир Кривошејев.

Одељење за историју уметности
Одељење за историју уметности има око 800 музејских предмета.
Збиркама руководи кустос Бранко Лазић

Одељење етнологије
Одељење етнологије има око 1.300 предмета.
Збиркама руководи кустос Боривоје Пантић, уз активну помоћ и руководећу координацију документалисте, вишег кустоса Гордане Марковић.